Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem slaan de handen in elkaar en vormen ‘Wonen Maasland’

De drie gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem richten de intergemeentelijke vereniging ‘Wonen Maasland’ op. Dit nieuwe project geniet van een jaarlijkse Vlaamse subsidie. Hiermee kunnen ze onder andere bijkomend personeel aanstellen die de nieuwe interlokale taken op zich zullen nemen.  

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik: “Dit besluit is van kracht sinds 1 januari 2019. Het bevat onder meer de nieuwe subsidieregeling voor het intergemeentelijk woonbeleid in de periode 2020-2025.”

Met deze subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. Drie beleidsprioriteiten staan hiervoor centraal:

1.       Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden

2.       Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium of de woonomgeving

3.       Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi: “Om die doelstellingen te behalen moeten we enerzijds als deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Anderzijds organiseren we ten minste tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg waarop een aantal thema’s besproken worden. Ook is het mogelijk om een aantal aanvullende activiteiten uit te voeren.”

Voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten is bijzondere aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden erg belangrijk. Daarnaast is het opportuun om andere thema’s, gerelateerd aan het woonbeleid, te bestuderen.

Schepen van woonbeleid Dilsen-Stokkem, Kelly Issaris: “De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente ten minste is vertegenwoordigd door één mandataris. Deze stuurgroep komt zeker twee keer per jaar samen”

Op 21 juni 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem de oprichting van IGS Maasland goed. De colleges van de stad Maaseik en de gemeente Kinrooi deden hetzelfde op 24 juni 2019 en 17 juni 2019. Inmiddels hebben ook de drie gemeenteraden de oprichting formeel goedgekeurd. Het is nu wachten op de definitieve goedkeuring van Wonen Vlaanderen die we uiterlijk eind 2019 verwachten.”

Sofie Vandeweerd, burgemeester van Dilsen-Stokkem: “De stad Dilsen-Stokkem treedt op als beherende gemeente. Dilsen-Stokkem zal dus voorzitter worden van de stuurgroep. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking dé manier is om het lokaal woonbeleid in onze regio op maat van de inwoners uit te werken.”

wonen.png

Linde Venken wordt parlementair medewerker van Jo Brouns

Bij de verkiezingen van mei 2019 werd Jo Brouns verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Samen met collega’s Lode Ceyssens en Vera Jans zal hij de belangen van de Limburgers verdedigen in Brussel. Maar zoals elke goede chef-kok het betaamt, laat ook hij zich assisteren door een goede souschef. Linde Venken, binnenkort haar masterdiploma politieke communicatie op zak, zal Brouns als parlementair medewerker assisteren in zijn dagelijkse reilen en zeilen.  

Linde Venken heeft tijdens haar opleiding al kunnen proeven van het politieke wereldje. Dit voorjaar startte ze nog als stagiaire bij CD&V-voorzitter Wouter Beke. Aan die stage mocht ze een vervolg breien en ondersteunde ze Beke tot aan de verkiezingen van mei als communicatie-assistente. Relevante ervaring die haar zeker van pas zal komen in deze nieuwe uitdaging. Linde Venken is net zoals Jo Brouns afkomstig uit Noordoost-Limburg. Twee Maaslanders die de handen in elkaar slaan.

Contactgegevens
Linde Venken
linde.venken@vlaamsparlement.be
0498/801687

jo.jpg

Jo Brouns legde op dinsdag 18 juni de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger

Tijdens de verkiezingen van 26 mei 2019 behaalde Jo Brouns als eerste opvolger op de Vlaamse CD&V-lijst maar liefst 13.115 voorkeurstemmen. Dit was de hoogste score van alle eerste opvolgers in Vlaanderen.

 Aangezien uittredend Minister Jo Vandeurzen zijn mandaat niet opneemt, maakt Brouns zijn intrede in het Vlaams parlement. Op dinsdag 18 juni om 14u30 legde de burgemeester van Kinrooi de eed af om vervolgens deel uit te maken van de 19-koppige CD&V-fractie. Voor de 44-jarige Brouns is dit uiteraard een uitdaging. Al kan hij zich beroepen op zijn jarenlange ervaring als burgemeester en provincieraadslid, daarnaast is hij sinds 2009 actief op het kabinet van Vlaams Minister Jo Vandeurzen en bevoegd voor de Limburgse dossiers.

“We leven in een welvarende regio, maar toch blijven de uitdagingen groot. Ik denk hierbij oa aan de ontsluiting van onze provincie, de participatiegraad van onze Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs en het jobaanbod in mijn eigen regio, het Maasland. Ook de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg in functie van de nakende betonstop verdient mijn bijzondere aandacht. Ik ga voor een Limburg waar respect voor onze natuur en open ruimte hand in hand gaan met de versterking van onze gemeenten.

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger wil ik me inzetten om deze en andere uitdagingen voor Limburg aan te pakken. Samen met mijn collega’s wil ik de stem van Limburg en zijn inwoners luider laten klinken in Brussel. Daarenboven is  mijn aanstelling tot Vlaams Volksvertegenwoordiger een ‘echte’ opportuniteit voor de gemeente Kinrooi en het Maasland.  De impact van Vlaamse beslissingen op de lokale besturen is immers bijzonder groot,” aldus Jo Brouns.

Aangezien het mandaat van Vlaams Volksvertegenwoordiger en provincieraadslid wettelijk niet combineerbaar zijn, zal Raf Truyens (schepen Hechtel-Eksel) Brouns vervangen in de Limburgse provincieraad.

Naast Jo Brouns werden nog twee Limburgse CD&V’ers verkozen in het Vlaams parlement. Lode Ceyssens (Oudsbergen) en Vera Jans (Lanaken) legden op 18 juni eveneens de eed af.

IMG_0849.JPG

Belgische belastingbrieven

In de voorbije jaren hebben vrijwilligers van CD&V- en ACV-Kinrooi, -Maaseik en -Dilsen-Stokkem deen groot aantal belastingbrieven ingevuld in onze regio. Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid aan om uw belastingbrief door experts te laten invullen. Vanaf dit jaar trekken we resoluut de digitale kaart en zullen we proberen zoveel mogelijk aangiftes te doen via tax on web!

Daarvoor hebben we echter de identiteitskaarten van beide partners nodig én de bijhorende pincodes. Gelieve die zeker mee te brengen als u naar één van onze sessies komt.

Op volgende plaatsen en data kan u terecht:

vrijdag 31 mei 17-20u Dorpshuis (De Belder 19) Ophoven
zaterdag 1 juni 10-12u De Vroenhof (Vroenhof 5) Geistingen
donderdag 6 juni 18-21u Parochiecentrum (Hoogbaan 120) Rotem
vrijdag 7 juni 17-20u Eetzaal basisschool (Nelisveld 5) Kinrooi
zaterdag 8 juni 9-13u Chirolokalen (Neeroeterenstraat 18) Opoeteren
donderdag 13 juni 18-21u Parochiecentrum (Schoolstraat 25A) Dilsen
vrijdag 14 juni 17-20u De Stegel (Weerterstwg. 363) Molenbeersel
zaterdag 15 juni 9-13u De Koepel (Spilstraat 9) Neeroeteren
maandag 17 juni 14-16u De Koepel (Spilstraat 9) Neeroeteren
woensdag 19 juni 18-21u De Kring (A. Sauwenlaan 90) Stokkem
vrijdag 21 juni, 17-20u De Borg (Kerkstraat 6) Kessenich
zaterdag 22 juni 9-13u ACV-dienstencentrum (Maastrichterstwg. 17) Maaseik


Vergeet niet volgende documenten mee te brengen:
- attesten van grondbelasting, invaliditeit, hypothecaire lening,
levensverzekering, giften, alimentatie, pensioensparen,
dienstencheques, kinderopvang, enz.
- belastingfiches van inkomsten als werknemer, werkloze of
gepensioneerde
- de belastingaanslag van vorig jaar.

Nederlandse belastingbrieven

Op 11 april vulden de vrijwilligers van CD&V-Kinrooi weer een 25-tal Nederlandse belastingbrieven in tijdens de invulsessie in de Stegel te Molenbeersel. Je kan ook nog iedere zaterdag van 10 tot 12u terecht bij Jo & Hubert Brouns (Weertersteenweg 170) voor de digitale aangifte van je Nederlandse belastingbrief.

Tijdens de invulsessie van 11 april werd de verkiezingscampagne aan de gang getrokken met de eerste affiches en kaartjes!

IMG_0018.JPG

Jo Brouns op radio 2 over doorgaand vrachtverkeer en 'Kinrooimeemaken.be'

Zopas interviewde radio 2 burgemeester Jo Brouns over twee belangrijke dossiers:

-         Kinrooi en Ham gaan samen meten hoeveel vrachtwagens de N73 gebruiken om zo maatregelen te kunnen nemen tegen het doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen.

-         De lancering van het participatieplatform ‘kinrooimeemaken.be’

Klik op volgende link voor meer info:

http://outpost.vrt.be/privemp3/5230503.htm

Twee Kinrooienaren op Limburgse CD&V-lijsten voor Vlaams parlement en Kamer

Zopas keurde CD&V-Limburg de lijsten voor de federale en Vlaamse verkiezingen goed. Zowel op de lijst voor het Vlaams parlement als op de lijst voor de Kamer staat er een kandidaat uit Kinrooi, nl. Jo Brouns en Anita Meerten.

De lijst voor het Vlaams parlement wordt getrokken door Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen en huidig Vlaams parlementslid. Op twee staat Vera Jans uit Lanaken en op drie An Christiaens uit Tongeren. Lijstduwer is minister Jo Vandeurzen uit Genk. De opvolgerslijst wordt getrokken door Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi (sinds 2012) en provincieraadslid (sinds 2006).

De lijst voor de Kamer wordt getrokken door Wouter Beke, burgemeester van Leopoldsburg, federaal parlementslid én nationaal voorzitter van CD&V. Hij wordt gevolgd door Farih Nawal uit Genk en Raf Terwingen uit Maasmechelen. Op de 9de plaats van de Kamerlijst staat Anita Meerten (57) uit Kinrooi. Anita Meerten is al sinds 2001 actief in de Kinrooise politiek en was schepen van cultuur (2001-2006), OCMW-voorzitster (2007-2018) en is nu schepen van sociale zaken en voorzitster van het bijzonder comité sociale dienst.

jo en anita.jpg

Groen licht voor legalisering van productie medicinale cannabis

Er komt een nationaal cannabisbureau dat de cannabisteelt voor medicinale doeleinden zal controleren onder het toeziend oog van de regering. De Kamercommissie Volksgezondheid zette vanmiddag het licht op groen. En dat is goed nieuws voor het bedrijf Rendocan dat in Kinrooi vijf ton medicinale cannabis per jaar wil produceren.

Klik op volgende link voor meer info:

http://www.tvl.be/nieuws/groen-licht-voor-legalisering-van-productie-medicinale-cannabis-74204

CD&V-Limburg maakt kandidaten bekend voor federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei  

CD&V-Limburg heeft de modellijsten rond voor de komende verkiezingen van 26 mei. Zowel voor de Kamer als voor het Vlaamse Parlement worden mensen gepresenteerd die over heel wat kennis, expertise, werklust en engagement beschikken. “Troeven die wij als partij willen inzetten om extra zuurstof naar Limburg te brengen; in tijden waar mensen zekerheid verwachten voor hun Limburgse levenskwaliteit”, aldus de lijsttrekkers Beke en Ceyssens.

 

CD&V Limburg trekt op 26 mei naar de verkiezingen met sterke kandidaten. Wanneer Limburgers om zekerheid vragen en daarvoor extra zuurstof kunnen gebruiken dan moeten we die weg vooruit maximaal durven inzetten. We trekken daarom met ervaren mensen en sterke lokale krachten maximaal de Limburgers kaart, omdat Limburg hierom vraagt!

 

Met deze synthese geven de 2 lijsttrekkers, Wouter Beke en Lode Ceyssens, de rode draad weer, die loopt door de lijstvorming van de Christen-democraten in Limburg.

 

Op 4 februari heeft het Provinciaal Bestuur van CD&V Limburg de modellijsten goedgekeurd.

 

Voor de Kamer ziet er die zo uit:
1.                Wouter Beke (Leopoldsburg)
2.                Nawal Farih (Genk)
3.                Raf Terwingen (Maasmechelen)
4.                Mark Vos (Riemst)

Lijstduwer: Veerle Heeren (Sint-Truiden)

Opvolgers: Steven Matheï (Peer), Maryam Jamshid (Hasselt)

 

Voor het Vlaams Parlement:
1.                Lode Ceyssens (Oudsbergen)
2.                Vera Jans (Lanaken)
3.                An Christiaens (Tongeren)
4.                Tom Cox (Hasselt)

Lijstduwer: Jo Vandeurzen (Genk)

Opvolgers: Jo Brouns (Kinrooi), Hilâl Yalçin (Beringen)

 

“Daarnaast zal Ivo Belet kandideren op de tweede lijstduwersplaats voor het Europees parlement en Liesbeth Maris (Houthalen-Helchteren), na Tom Vandenkendelaere als tweede opvolger”, aldus nog Beke.

Nieuwe namen

De partij doet ook beroep op een aantal nieuwe namen. Zo krijgt Nawal Farih, momenteel kabinetsadviseur bij Jo Vandeurzen die ook actief is binnen de Genkse CD&V en daar binnenkort schepen wordt, de tweede plaats op de kamerlijst. Ook de eerste opvolger op die lijst, Steven Matheï, is een belangrijke schakel voor onze partij. “Hij komt als burgemeester van Peer & provinciaal voorzitter meermaals in contact met bovenlokale dossiers en kent dus het klappen van de zweep,” zegt Beke.

Daarnaast krijgt Tom Cox uit Hasselt, directeur van scholengroep Kindsheid Jesu in Hasselt zijn kans om voluit te gaan voor een parlementair mandaat in het Vlaams Parlement. “Tom wordt al langer door onze partij geraadpleegd als onderwijsexpert in Limburg en daarbuiten en is zo dus extra goed geplaatst om de noden van het Limburgse onderwijs in Vlaanderen te verdedigen’, zegt Ceyssens.

“Nawal en Tom, zij in Genk en hij in Hasselt, hebben beide bij de verkiezingen van 14 oktober reeds hun strepen verdiend en getoond dat ook zij door hun lokaal engagement zuurstof kunnen geven aan Limburg.”, vult Beke nog aan.

Jo Brouns, 1e opvolger op de Vlaamse lijst is al jarenlang beleidsadviseur bij minister Vandeurzen. “Geroemd om zijn empathie als burgemeester van Kinrooi was hij diegene met de hoogste partijscore over heel Limburg; maar liefst 61,1% inwoners wisten zijn beleid te smaken!”