Jo Brouns legt eed af als provincieraadslid

Op maandag 3 december werd de nieuwe Limburgse provincieraad geïnstalleerd. De raad telt voortaan slechts 31 raadsleden, waaronder Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi. Hij behaalde bij de voorbije provincieraadsverkiezingen maar liefst 9478 stemmen. Tijdens de installatievergadering werd hij ook aangesteld als ondervoorzitter van de provincieraad.

Jo Brouns werd in 2006 voor het eerst verkozen tot provincieraadslid. Hij behaalde toen 4884 stemmen. Zes jaar later werd hij opnieuw verkozen, nu met 6970 stemmen.

provincieraad 2018.JPG