Heisa rond Nederlandse heffingskorting!

Onlangs stuurde de Nederlandse belastingdienst een brief naar een groot aantal grensarbeiders (ook naar gepensioneerden die niks met de problematiek te maken hebben!) in verband met de heffingskorting.

In de mededeling werd uitgelegd dat een aantal grensarbeiders vanaf januari 2019 minder heffingskorting zouden kunnen krijgen. Daardoor moeten de betrokkenen meer belastingen betalen in Nederland waardoor hun maandelijks loon een beetje zal zakken. Het deeltje heffingskorting dat in 2019 niet wordt verrekend, kunnen de betrokkenen het jaar erna in maart 2020 terug vorderen via hun belastingaangifte in Nederland (of in 2019 via een voorlopige teruggave).

Maar veel werkgevers zullen de richtlijn van de belastingdienst (die trouwens tegen het dubbel belastingverdrag tussen België en Nederland in gaat) niet volgen, waardoor er helemaal niks aan de hand is… Daarnaast probeert o.a. de dienst ACV-grensarbeiders deze maatregel te laten terugschroeven, zodat alles eigenlijk een storm in een glas water is!

Indien je ondanks dit toch een voorlopige teruggave wil vragen (met alle mogelijke negatieve gevolgen vandien, o.a. dubbele teruggave...) dan kan je altijd bij ons terecht op zaterdag tussen 10 en 12u (bij Hubert Brouns, Weertersteenweg 170,  Kinrooi).

 

Meer info:

Weer fiscaal obstakel voor duizenden grensarbeiders

Duizenden Limburgers die in Nederland werken, riskeren vanaf januari 2019 elke maand netto tot 50 euro minder in hun loonzakje te krijgen. Dat is het gevolg van het Belastingplan 2018 van de Nederlandse regering. "Ze kunnen dat geld dan via de belastingbrief recupereren, maar de chaos is allicht niet te overzien", aldus vakbondssecretaris Jos Poukens van ACV Grensarbeid.

 "Typische Nederlandse koppigheid."

Belgen die in Nederland werken, worden in Nederland ook belast, en net als in België is ook het belastingstelsel in Nederland progressief. Met andere woorden: als men meer verdient, betaalt men meer belastingen.

Bij de berekening van de belastingen werkt men in Nederland echter niet met belastingvrije sommen, maar met heffingskortingen. "Het gaat daarbij over een algemene heffingskorting en een arbeidskorting", aldus Jos Poukens, specialist grensarbeid van de christelijke vakbond ACV. "De maximale algemene heffingskorting bedraagt dit jaar 2.265 euro, de maximale arbeidskorting 3.249 euro. De korting neemt af naarmate men meer verdient. Wie meer verdient dan 68.500 euro heeft geen recht op de algemene heffingskorting. Vooral inkomens tussen 20.000 en 30.000 euro zullen dit het hardst voelen."

Tot vandaag worden de heffingskortingen van Belgische grensarbeiders meteen bij de berekening van de belastingen in mindering gebracht. Dat wordt ook zo bepaald door het Belgisch-Nederlands belastingverdrag. In het Belastingplan 2018 werd echter beslist om een deel van die algemene heffingskorting voor buitenlandse werknemers niet langer rechtstreeks toe te kennen. "Daardoor houdt iemand die in Nederland werkt maar niet in Nederland woont, elke maand netto minder over dan zijn Nederlandse collega." In het slechtste geval houdt de grensarbeider die in Nederland werkt vanaf januari 2019 zo'n 600 euro per jaar minder nettoloon over, of 50 euro per maand.

Misbruik

Met de wetswijziging probeerde de Nederlandse fiscus het misbruik van de heffingskortingen tegen te gaan. "Het gebeurde Immers maar al te vaak dat buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen te veel korting kregen", legt Jos Poukens uit. "De Nederlandse staat moest dat geld dan achteraf terugvorderen. Je begrijpt dat dit in Polen of Hongarije niet altijd even evident is. De Nederlandse regering heeft de rollen nu omgedraaid en daar zijn dus ook Belgische grensarbeiders het slachtoffer van, ook al is er aan Belgische zijde nooit sprake geweest van misbruik." (Guido CLOOSTERMANS)