Toch uitkering voor werkloze grensarbeiders ouder dan 65 jaar

Sinds het systeem van het grensarbeiderspensioen hervormd werd in 2015 vielen een aantal werkloze grensarbeiders die 65 jaar werden tijdelijk zonder inkomen of kregen zij slechts een beperkte uitkering. Aangezien het officiële Nederlandse pensioen momenteel pas ingaat op 66 jaar en 4 maanden en de werkloosheidsuitkering stopt van het moment dat men 65 jaar wordt, werden de betrokkenen geconfronteerd met een ernstig ‘pensioengat’.

Door de goedkeuring van het wetsvoorstel van Vercamer, Deseyn en Verherstraeten (CD&V) kunnen de betrokkenen nu wél aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, ook na hun 65ste verjaardag en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

De betrokken grensarbeiders moeten echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- De werknemer moet in een aangrenzend land van België hebben gewerkt, terwijl hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft behouden en in principe iedere dag is terug gekeerd naar België.
- De werknemer moet minstens 15 jaar als grensarbeider hebben gewerkt.

 

bvl20190111 pensioen en werkloosheid.jpg