Agropolis, incubator voor nieuwe land- en tuinbouw

Op 5 oktober werd in Kinrooi de Agropolis officieel geopend.Het is de eerste erkende incubator in Vlaanderen die ruimte biedt aan innoverende start-ups in de tuin-en landbouwsector. Een van de partners in de oprichting van Agropolis is de investeringsmaatschappij LRM. Zij bieden met Agropolis vooral een kans op samenwerkingen tussen verschillende sectoren. Meer info op agropolis-kinrooi.be

Meer info? https://www.tvl.be/programmas/fan-van-limburg-agropolis-incubator-voor-nieuwe-land-en-tuinbouw-67457

Kinrooise yacon gin

Twee vrienden uit Kinrooi hebben een gin gemaakt met de vrucht yacon, dat is een knolgewas dat oorspronkelijk afkomstig is uit het Andesgebergte in Peru, maar in Kinrooi wordt de vrucht sinds kort ook geteeld. De twee Kinrooienaren maken de gin zelf. Wat begon als een grap, blijkt een groot succes te zijn.

Voor meer info, klik op volgende link: https://www.tvl.be/nieuws/kinrooise-yacon-gin-is-een-onverwacht-succes-71574

Installatie politiecollege CARMA

Vrijdagochtend 11 januari vond de installatie van het nieuwe politiecollege van politiezone Carma plaats.

Dit college bestaat uit de burgemeesters van de steden/gemeenten die deel uitmaken van de politiezone CARMA en staat in voor de bestuurlijke werking. De samenstelling van het college is licht gewijzigd door de fusie van Oudsbergen. Burgemeester Wim Dries werd opnieuw aangesteld als voorzitter. De installatie van de nieuwe politieraad volgt op donderdag 14 februari 2019.

 Samenstelling college: burgemeesters

- Stad Genk: Wim Dries
- Gemeente Houthalen-Helchteren: Alain Yzermans
- Gemeente Oudsbergen: Lode Ceyssens
- Stad Bree: Liesbeth Van der Auwera
- Gemeente Bocholt: Stijn Van Baelen
- Gemeente Zutendaal: Ann Schrijvers
- Gemeente Kinrooi: Jo Brouns

politiecollege.jpg

Toch uitkering voor werkloze grensarbeiders ouder dan 65 jaar

Sinds het systeem van het grensarbeiderspensioen hervormd werd in 2015 vielen een aantal werkloze grensarbeiders die 65 jaar werden tijdelijk zonder inkomen of kregen zij slechts een beperkte uitkering. Aangezien het officiële Nederlandse pensioen momenteel pas ingaat op 66 jaar en 4 maanden en de werkloosheidsuitkering stopt van het moment dat men 65 jaar wordt, werden de betrokkenen geconfronteerd met een ernstig ‘pensioengat’.

Door de goedkeuring van het wetsvoorstel van Vercamer, Deseyn en Verherstraeten (CD&V) kunnen de betrokkenen nu wél aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, ook na hun 65ste verjaardag en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

De betrokken grensarbeiders moeten echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- De werknemer moet in een aangrenzend land van België hebben gewerkt, terwijl hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft behouden en in principe iedere dag is terug gekeerd naar België.
- De werknemer moet minstens 15 jaar als grensarbeider hebben gewerkt.

 

bvl20190111 pensioen en werkloosheid.jpg

Heisa rond Nederlandse heffingskorting!

Onlangs stuurde de Nederlandse belastingdienst een brief naar een groot aantal grensarbeiders (ook naar gepensioneerden die niks met de problematiek te maken hebben!) in verband met de heffingskorting.

In de mededeling werd uitgelegd dat een aantal grensarbeiders vanaf januari 2019 minder heffingskorting zouden kunnen krijgen. Daardoor moeten de betrokkenen meer belastingen betalen in Nederland waardoor hun maandelijks loon een beetje zal zakken. Het deeltje heffingskorting dat in 2019 niet wordt verrekend, kunnen de betrokkenen het jaar erna in maart 2020 terug vorderen via hun belastingaangifte in Nederland (of in 2019 via een voorlopige teruggave).

Maar veel werkgevers zullen de richtlijn van de belastingdienst (die trouwens tegen het dubbel belastingverdrag tussen België en Nederland in gaat) niet volgen, waardoor er helemaal niks aan de hand is… Daarnaast probeert o.a. de dienst ACV-grensarbeiders deze maatregel te laten terugschroeven, zodat alles eigenlijk een storm in een glas water is!

Indien je ondanks dit toch een voorlopige teruggave wil vragen (met alle mogelijke negatieve gevolgen vandien, o.a. dubbele teruggave...) dan kan je altijd bij ons terecht op zaterdag tussen 10 en 12u (bij Hubert Brouns, Weertersteenweg 170,  Kinrooi).

 

Meer info:

Weer fiscaal obstakel voor duizenden grensarbeiders

Duizenden Limburgers die in Nederland werken, riskeren vanaf januari 2019 elke maand netto tot 50 euro minder in hun loonzakje te krijgen. Dat is het gevolg van het Belastingplan 2018 van de Nederlandse regering. "Ze kunnen dat geld dan via de belastingbrief recupereren, maar de chaos is allicht niet te overzien", aldus vakbondssecretaris Jos Poukens van ACV Grensarbeid.

 "Typische Nederlandse koppigheid."

Belgen die in Nederland werken, worden in Nederland ook belast, en net als in België is ook het belastingstelsel in Nederland progressief. Met andere woorden: als men meer verdient, betaalt men meer belastingen.

Bij de berekening van de belastingen werkt men in Nederland echter niet met belastingvrije sommen, maar met heffingskortingen. "Het gaat daarbij over een algemene heffingskorting en een arbeidskorting", aldus Jos Poukens, specialist grensarbeid van de christelijke vakbond ACV. "De maximale algemene heffingskorting bedraagt dit jaar 2.265 euro, de maximale arbeidskorting 3.249 euro. De korting neemt af naarmate men meer verdient. Wie meer verdient dan 68.500 euro heeft geen recht op de algemene heffingskorting. Vooral inkomens tussen 20.000 en 30.000 euro zullen dit het hardst voelen."

Tot vandaag worden de heffingskortingen van Belgische grensarbeiders meteen bij de berekening van de belastingen in mindering gebracht. Dat wordt ook zo bepaald door het Belgisch-Nederlands belastingverdrag. In het Belastingplan 2018 werd echter beslist om een deel van die algemene heffingskorting voor buitenlandse werknemers niet langer rechtstreeks toe te kennen. "Daardoor houdt iemand die in Nederland werkt maar niet in Nederland woont, elke maand netto minder over dan zijn Nederlandse collega." In het slechtste geval houdt de grensarbeider die in Nederland werkt vanaf januari 2019 zo'n 600 euro per jaar minder nettoloon over, of 50 euro per maand.

Misbruik

Met de wetswijziging probeerde de Nederlandse fiscus het misbruik van de heffingskortingen tegen te gaan. "Het gebeurde Immers maar al te vaak dat buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen te veel korting kregen", legt Jos Poukens uit. "De Nederlandse staat moest dat geld dan achteraf terugvorderen. Je begrijpt dat dit in Polen of Hongarije niet altijd even evident is. De Nederlandse regering heeft de rollen nu omgedraaid en daar zijn dus ook Belgische grensarbeiders het slachtoffer van, ook al is er aan Belgische zijde nooit sprake geweest van misbruik." (Guido CLOOSTERMANS)

 

Jo Brouns legt eed af als burgemeester

Op 20 december 2019 om 14u30 ontving gouverneur Herman Reynders zes ‘nieuwe’ burgemeesters in de raadszaal van het provinciehuis. Naast Luc Wouters, Mark Vos, Jan Dalemans, Johny De Raeve en Patrick Lismont legde ook de Kinrooise burgemeester Jo Brouns de eed af bij de gouverneur. Opmerkelijke aanwezigen in de zaal waren oud-burgemeester Hubert Brouns (18 jaar burgemeester van Kinrooi) en de jongste generatie Brouns: Sophie en Karel.

Beelden van de eedaflegging kan je bekijken via https://www.tvl.be/nieuws/het-blijft-druk-in-het-provinciehuis-8-burgemeester-legden-vandaag-eed-af-70798

IMG_9067.JPG
IMG_9062.JPG

Jo Brouns legt eed af als provincieraadslid

Op maandag 3 december werd de nieuwe Limburgse provincieraad geïnstalleerd. De raad telt voortaan slechts 31 raadsleden, waaronder Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi. Hij behaalde bij de voorbije provincieraadsverkiezingen maar liefst 9478 stemmen. Tijdens de installatievergadering werd hij ook aangesteld als ondervoorzitter van de provincieraad.

Jo Brouns werd in 2006 voor het eerst verkozen tot provincieraadslid. Hij behaalde toen 4884 stemmen. Zes jaar later werd hij opnieuw verkozen, nu met 6970 stemmen.

provincieraad 2018.JPG

Kinroois schepencollege voor de helft vernieuwd!

Tijdens haar vergadering van 6 november keurde het algemeen bestuur van CD&V-Kinrooi de verdeling van schepenmandaten goed. Zopas maakte burgemeester Jo Brouns die bevoegdheidsverdeling bekend.

Op 14 oktober behaalde CD&V-Kinrooi maar liefst 61,1 % van de stemmen. Daardoor werden 16 van de 23 zetels toegewezen aan CD&V en kreeg de partij het voorrecht om de  burgemeester én de 5 schepenen aan te duiden.

Van het vorige college worden Jo Brouns als burgemeester en Wim Rutten en Anita Meerten als schepenen gehandhaafd. Zij worden vanaf 2 januari 2019 bijgestaan door nieuwkomers Mark Hoedemakers, Peter Nies en Sylvie Henckens.

Jacky Daemen behoudt zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad en Jeannine Veugelaers werd aangeduid als CD&V-fractieleidster. Jeannine zal ook opnieuw worden voorgedragen als voorzitster van de Dienstenonderneming Kinrooi.

Bevoegdheden schepencollege

Burgemeester Jo Brouns behoudt de volgende bevoegdheden: veiligheid, omgeving (ruimtelijke ordening), wonen, mobiliteit, communicatie en intergemeentelijke/interna-tionale samenwerking. Hij krijgt er het pakket toerisme bij.

Wim Rutten blijft schepen van financiën, landbouw, kerkfabrieken, Ciro en waterlopen. Hij krijgt de bevoegdheden technische dienst, openbare werken en AGB erbij.

Anita Meerten (in de vorige legislatuur OCMW-voorzitster) wordt nu als schepen bevoegd voor sociale zaken (OCMW), het woonzorgcentrum, het senioren- en welzijnsbeleid en het bijzonder comité sociale dienst.

Peter Nies (27 jaar, al sinds 2013 gemeenteraadslid) wordt verantwoordelijk voor onder andere jeugd, dorpsontwikkeling en buurtwerking, burgerparticipatie, digitalisering en innovatie, fietsbeleid, lokale economie en werkgelegenheid, klimaatbeleid en dierenwelzijn.

Mark Hoedemakers (38 jaar, ook gemeenteraadslid sinds 2013) krijgt de bevoegdheden cultuur, sport en onderwijs, evenals het vrijetijdsbeleid, lokaal verkeer, natuur en bos, begraafplaatsen, feestelijkheden en markten.

Sylvie Henckens (52 jaar, voor de eerste keer verkozen) zal de dossiers opvolgen die te maken hebben met kinderopvang, burgerzaken, bibliotheek, erfgoed, gezondheids- en preventiebeleid

 

Gemeenteraad

 De volgende CD&V-verkozenen zullen vanaf 2 januari in de gemeenteraad zetelen: Jo Brouns, Jacky Daemen, Rob Dirkx, Yannicka Eerdekens, Sylvie Henckens, Mark Hoedemakers, Miet Lemmens, Anita Meerten, Peter Nies, Wim Rutten, Wouter Simons, Eef Smeets, Marion Sniekers, Wim Swennen, Jos Vandewal en Jeannine Veugelaers.

 Meer info over de klinkende overwinning op 14 oktober kan je bekijken op TVL via volgende twee linken:

https://www.tvl.be/nieuws/kinrooi-cd-and-v-met-61-1-partij-met-grootste-meerderheid-in-limburg-67063

 https://www.tvl.be/nieuws/burgemeester-jo-brouns-cd-and-v-haalt-beste-uitslag-tot-nu-toe-67064

college.JPG

Campagne op volle toeren!

Half september verschenen de eerste kleurrijke affiches van CD&V-Kinrooi in het straatbeeld. Tegelijkertijd verschenen ook onze autostickers op de achterruiten van tal van auto’s van kandidaten en sympathisanten. Daarnaast kwam er een speciale editie van CD&V@Kinrooi in ieders bus. In het blad werden de nieuwe kandidaten van CD&V-Kinrooi uitvoerig voorgesteld aan de hand van een beschrijving van ‘een dag uit het leven van…’

In de laatste week van september en de eerste week van oktober gingen onze kandidaten, onder leiding van lijsttrekker én kandidaat burgemeester Jo Brouns, van deur tot deur om de programmafolder (zie rubriek ‘publicaties’) van CD&V-Kinrooi persoonlijk te overhandigen aan zoveel mogelijk Kinrooienaren.

Op vrijdag 5 oktober viel onze kandidatenfolder in alle Kinrooise brievenbussen. Naast de voorstelling van onze 23 kandidaten bevat deze brochure citaten van zo'n 70 sympathisanten die ons vertellen waarom ze op 14 oktober op CD&V-Kinrooi zullen stemmen!  In onze rubriek 'publicaties' kan je deze brochure bekijken.

CD-V_KINROOI_kandidaatbrochure A4_Pagina_01.jpg